Ordf. Stefan Carlström 070-654 83 27 och Kontaktpers. Ola Eriksson 0290-70293 eller 070-693 81 62

Skicka hälsning

Du kan även hitta oss på fb. vi finns på Djuptjärn&Svarttjärn Järbo